Friday, March 13, 2009

Trangkaso (Stage 5)

kang ako naospital
adlaw-adlaw mo ako
ginadar-an kang imong
mga binalaybay
asta nga sila naging akon
mga bulong.

sa diin kaw dun kadya?
kay ang ginbilin mo
nga mga tinaga
kulang gale
para mapaayad

ang mas lala nga sakit
nga akon naagum
kang wala ka na nagbalik.

No comments: