Tuesday, March 31, 2009

Kon Ugsad

Kon ugsad ag owa ka
Nagaligum-dueom rang banwa
Kon eati ag sa ang euyo ka
Naga-ugsad, rang dughan nagapyesta

Maeara
April 1, 2009

Thursday, March 19, 2009

Leading Question

kung ang paghimo kang mga binalaybay
pareho lang ka hapos sa pagpamasyar sa isa ka babayi,
adlaw-adlaw ako masulat.

pero paano kay kabudlay magpili kang sakto nga mga tinaga
para matapos ko ang tula nga d'ya
mas ano ayhan kabudlay nga mapasabat ko ikaw?

kay kang namangkot ko, wara kaw kasabat
siguro kabudlay gid kang pamangkot ko
kung aram kaw, sabta ko bi. =')

Ala-singko ti Aga, Gahulat nga Magbukas ang Dorm

kasanagon,
sangka adlaw antes matapos ang klase
nagsulat ako.

ginapaminsar ko kung
makit-anay pa ayhan kita kar-on
daad kung masugalaway man ta,
indi magbag-o ang imo yuhum

kadya, kaagahon dun
nagnago dun ang mga bituon
kina pa ko gahulat
pero anhaw buhay gid magsanag?

siguro kay kahapon naglikaw 'kaw
kang nasigalaw mo ako
mahambal lang man ko daad
kang mayad nga adlaw-
kay nakita ko ikaw...

haay
daad mabuslak dun ang adlaw.

Tuesday, March 17, 2009

Thinking of Summer

thinking of summer---
the mango is still
green

Maeara
March 18, 2009

Friday, March 13, 2009

Trangkaso (Stage 5)

kang ako naospital
adlaw-adlaw mo ako
ginadar-an kang imong
mga binalaybay
asta nga sila naging akon
mga bulong.

sa diin kaw dun kadya?
kay ang ginbilin mo
nga mga tinaga
kulang gale
para mapaayad

ang mas lala nga sakit
nga akon naagum
kang wala ka na nagbalik.