Friday, May 9, 2008

Oras ng Silakbo

Ari ang winning entry sang aton amigo, Marcel sa 2007 Heritage Poetry Contest.
Marcel, Damu gid nga salamat sa paghatag mo sang permission.--Sir MelO.N.S.
(Oras ng Silakbo)
FIRST PLACE, CO-WINNER by Marcel L. Milliam:

Unan mo’y mga bisig ko
Sa aandap-andap na ilaw
Kinukumutan kita ng yakap
Hingal at kapwa sisinghap-singhap

Salikop ng labi mong bumibigay buhay
Angkin mo’t ayaw mapaghiwalay
Mga anghel kaya’y magalit
Sa mapangahas kong pagpuslit
Sa likurang pintuan ng langit?

Buong lakas kong naisambulat
Sinimot, nilasap mo, ulang kumalat
Pagbuhos ng bugso ng nakaw na saglit
Saan kaya kakanlong, sa bagyong masalimuot

Ngunit haring araw, lulok na sa kanyang trono
Bangon na, bago pa man makahalata ang mundo
Halik ang syang tanging huling gawad
Bago lisanin, unan, kumot, bisig, at nakaw na saglit