Monday, March 17, 2008

Holy Friday

Holy Friday--
a child tells her grandpa
to knell

Melcichon
March 17, 2008

Sunday, March 16, 2008

Marcel winning entry in Heritage Poetry Contest

Our good friend, Marcel L. Milliam won first prize (co-winner), in the 2007 Heritage Poetry Contest.

His winning piece, O.N.S. (oras ng Silakbo) is found in this site: http://meritagepress.com/babaylan/

I hope Marcel will allow us to reprint his work here, and tell us more about this poetry contest so we can also participate in it.

Saturday, March 8, 2008

Death Walks

by

Melchor F. Cichon
March 9, 2008

Death walks
Into the room
When she came.

Like a papaya
With arm-length leaves
And twice as much shadows.

But there are
No tombs, no graves
To be opened
Or to be nailed on.
Nothing to waste tears.
Nothing to wake upon.

When Amihan comes in
Death sways
Which ways
The wind blows.
Like a papaya.
No core.

What if Habagat
Comes along?
What if earthquake
Strikes?

Death walks
Into the room
When she came.

Like a papaya
With arm-length leaves
And twice as much shadows.

Initial Public Offering

Verseculo Senti-UP Poet Society will have its litfol release on March 20, 2008. We are accepting poems from anyone whether from Up or outsiders.

Wednesday, March 5, 2008

Pangandoy Lamang

Pangandoy nako nga mulupad sama sa hangin
aron mahalukan ang matahum nga mga bulak
Sa lugar nga ako lang ang makatungkad
kung diin ang sapa gasayaw sa katin-aw

Pangandoy nako nga mulupad sama sa hangin
aron matandog ang gasidlak nga bulanS
amtang gakatulog ang kalibutan,
gakos ko ang maanindot nga mga bituon

Pangandoy nako nga mulupad sama sa hangin
aron madala ko ikaw sa akong damgo
Bason pa lang matabo nga higugmaon mo ako..

Translation:

PANGARAP LAMANG

Pangarap kong lumipad kagaya ng hangin
upang mahalikan ang magagandang bulaklak
Sa lugar na ako lang ang nakakatunton
kung saan ang batis ay payapang sumasayaw

Pangarap kong lumipad kagaya ng hangin
upang mahawakan ang nag-aaninag na buwan
Habang ang mundo ay natutulog,
yakap ko ang kaakit-akit na mga bituin

Pangarap kong lumipad kagaya ng hangin
upang madala kita sa aking panaginip
Baka sakaling mangyari na mahalin mo ako..

Tuesday, March 4, 2008

Warning

Please be informed that somebody hacked my old email address: melcichon@yahoo.com
If you received a message asking for money and using that old email of mine, please disregard it. It is a hoax.

Thank you.

Sir Mel