Monday, October 22, 2007

Salin ng "Mushroom" ni Sylvia Plath

Kabu-Kabute
Sylvia Plath


Magdamagan, napaka-
Puti, hindi pansinin.
Napaka-mapangdili.

Tintinan, ilong nami'y
Kumakapit sa lupa.
Umaangkin sa hangin.

Walang sasaksi sa'min,
Pipigil o tataksil;
Bubutil, nagsi-usog.

Kuom-palad pilit ay
Bumatak ng karayom,
Ng madahong higaan,

Pati na ng aspalto.
Martilyo, maso namin,
'Alang tenga ni mata,

Puspusang walang tinig,
Mga biyak bubuksan,
Butas, suongin. Kami'y

Nagt�t�sa ng tubig,
Ng mumo ng anino.
Mahinahon, hiling ay

Kakarampot o wala.
Napakarami namin!
Napakarami namin!

Kami'y tokador, kami'y
Lamesa, kami'y dukmo
Kami ay makakain.

Mang-udyok, mang-tulak,
Maski na ano kami,
Kami ay dumarami.

'Pag umaga na, aming
Mamanahin ang mundo.
Paa nami'y sa bungad.

salin ni Lawrence Anthony Bernabe

tala: ito ay ipinadala sa akin ni Lawrence sa e-mail, nais ko itong i-share sa inyo para sabihing may angking kagandahan din ang pagsasalin.

imbitasyon sa nagsusulat ng dula

Ang UPV-SWF Klinik BatMan Tres ay naka-iskedyul na gaganapin sa ikatlong miyerkules ng buwan ng Nobyembre. Kung mayroon kayong dulang iisahing yugto (1 act play) maaari lamang na ipadala ito sa upvswf@yahoo.com. Ang magiging resource person sa nasabing klinik ay si Alfredo B. Diaz, titser sa UPHi at Humanities at kasalukuyang tinatapos ang doktoral sa Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman. Pakiimbita na rin ang iba ninyong mga kakilala. Inaasahan kong makita kayo sa ikatlong Klinik BatMan.

Ang Direktor ng Klinik-Batman
Kalibo, Aklan
22 ng Oktubre 2007

Tuesday, October 16, 2007

Poetry Night!!!

Guys,

if you're interested, Marcel Milliam, poet, and one of the facilitators in Klinik Batman, will have a concert/poetry night at Spotlight @ 28 avenue on October 20, 2007, 9 pm. There will be a poetry reading session after that and this is showtime for your poems/babies.

But before that, if you're interested in becoming a member of Dagyangpulong, a writers organization in the City, proceed to Times Square in front of USA at 4 pm of OCtober 20 for we shall be having a meeting there. Do not be shy, we are a friendly bunch and we will be a band of writers who will offer you fair criticism for your works in exchange for your views on other people's work. That is besides the usual takes on the current Philippine/Western Visayas Literature scene, our experiences on the writing Life, casual company on boring afternoons meant for coffee, poetry and good buddies. After the meeting we will proceed to the concert/poetry reading. If you have any questions feel free to email me at rcpaccial (at) yahoo.com or text 09214039370. Hope you could join us!!!

Rod Paccial. :)

Sunday, October 14, 2007

Real Beauty


Take this test!


Sure you're a stunner, but it's your kind heart that makes you a real beauty. Thoughtful and sincere, you connect easily with people and enjoy being around others. At parties, you like to work the room and make sure everyone is having a good time.

Strike up conversations with strangers? No problem. Show your new coworker great lunch spots? Of course! These are the kinds of things a sweetheart like you does without thinking. And your friendly spirit is what people find so enticing and gorgeous about you. That's beautiful!